Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

MüdürDr. Öğr. Üyesi Fatma Özyalın
 Dr. Öğr. Üyesi      Fatma ÖZYALIN             Müdür

Öğr. Gör. Kübranur KORKMAZ 
Müdür Yardımcısı

Nail KORKMAZ
Yüksekokul Sekreteri

TR